LUGEJA KÜSIB: kas tohib olla korraga nii puhkusel kui ka haiguslehel?

Urve Vilk, 3. september 2021

„Samal ajal puhkusel ja töövõimetuselehel viibimine ei ole võimalik, sest neil on erinev eesmärk,“ vastab küsimusele tööinspektsiooni ennetusosakonna juhataja Kaire Saarep. Ta märgib, et ühel juhul on eesmärk taastada töövõimet ja tegeleda endale meelepäraste isiklike tegevustega või eriliigilise puhkuse ajal õppetööga, samas haigus- või hoolduslehel olles ravitakse enda või lapse tervist.

Teine oluline nüanss puudutab Saarepi sõnul tasude arvestust, sest korraga ei ole võimalik saada raha nii puhkuse kui ka töövõimetuslehe eest. Töölepingu seaduse kohaselt on töötajal kohustus teatada tööandjale esimesel võimalusel oma ajutisest töövõimetusest ja võimaluse korral selle eelduslikust kestusest ning ka puhkuse kasutamist takistavast asjaolust, näiteks töövõimetuslehest. Sel juhul on töötajal õigus puhkus katkestada, edasi lükata või enneaegselt lõpetada. Saarep lisab, et kui töötaja ei teavita tööandjat puhkuse ajal avatud töövõimetuslehest ning see selgub alles hiljem, on haigekassal õigus töövõimetushüvitise maksmisest keelduda, sest töötaja on samal ajal teeninud muud tulu. „Kui töötaja teatab puhkusel olles töövõimetuslehele jäämisest, lepitakse tööandjaga kokku, millal ärajäänud puhkust kasutatakse. Kui puhkusetasu on juba saadud, tuleb see üldjuhul tagasi maksta ja hiljem järgmise puhkuse kasutamise ajal saadakse puhkusetasu uuesti.“

Edasi lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?