Mida teha, kui naabri koera haukumine häirib?

Urve Vilk, 3. detsember 2023

Eestimaa Loomakaitse Liit rõhutab, et häirimiseks saab pidada looma käitumist, mis takistab kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi. Seega mõistlikus ulatuses lasub naabritel koera haukumise, ulgumise ja niutsumise osas talumiskohustus, sest koerale on ulgumine, haukumine ning niutsumine tavapärane suhtlemis- või väljendusviis.

Asjaõigusseaduse § 143 järgi ei ole kinnisasja omanikul õigust keelata suitsu, lõhna, müra või muu teiselt kinnisasjalt tuleva mõjutuse levimist oma kinnisasjale, kui see ei kahjusta oluliselt tema kinnisasja kasutamist. Selliste mõjude alla kuulub ka koera haukumine ehk naabrid ei pea taluma tunde kestvat haukumist, aga kui see toimub lühikest aega, ei saa seda ELLi hinnangul lugeda kodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistavaks tegevuseks – tegu ei ole kasside ja koerte pidamise eeskirja rikkumisega. Ka ei saa lugeda häirivaks, kui koer haugub näiteks aia taga või trepikojas liikumise või lärmamise peale.

Edasi lugemiseks vajuta:
Oled juba lugeja?